Certifikati

certification1

Napredna individualno vođena preduzeća

certification2

Kompanija pejsmejkera gradskog stepena

certification3

Napredna organizacija sindikata

certification4

Provincijska visoka i nova tehnologija. Enterprise

certification5

Advanced Feed Enterprise

certification6

Pouzdano preduzeće